Điều khoản thanh toán

1.Chính sách thanh toán trực tiếp

Quý khách thực hiện thanh toán các tiền phí dịch vụ và hàng hóa trực tiếp tại các cơ sở :

Địa chỉ: Số 87 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

2.Chính sách giao hàng COD

Quý khách vui lòng thanh toán tiền hàng như đã thông báo trước đấy của phòng nhân viên. Quý khách không phải thanh toán bất kỳ các khoản phí nào khác ngoài tiền hàng.

Rate this page