Chính sách bảo mật

Mọi thông tin của khách hàng đều được bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi cam kết không cung cấp bất cứ thông tin nào của khách hàng tới bên thứ 3. Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu cung cấp thông tin của khách hàng nhằm mục đích khác.

Rate this page